Milan Trkovský - stavební, výkopové a zemní práceRokycanova 993/29, 397 01 Písek, tel./fax: 382 212 028, e-mail: trkovsky@cbox.cz

Přehled významějších realizovaných zakázek

 

Název zakázky:     Bytový dům BIOS

Místo:                     České Budějovice

Objem:                   Vytěžení stavební jámy 10.314m3

 

Název zakázky:     Zentiva, k. s.

Místo:                     Praha

Objem:                  Rekonstrukce areálových komunikací 3.450m2

                               Demolice skladu 2.695m3 OP

                               Provedení plochy ze zámkové dlažby, opravy chodníků 960m2 

 

Název zakázky:     Kompletační centrum GZ Digital Media a.s.

Místo:                     Loděnice

Objem:                   Hutněný násyp pod drátkobetonovou desku 3.129m3

 

Název zakázky:     Multifunkční centrum Teplice

Místo:                     Teplice

Objem:                   Odkop materiálu 2.996m3

                                 Vybourání konstrukcí 612m3

 

Název zakázky:     Nová Karolína Ostrava – veřejné osvětlení

Místo:                     Ostrava

Objem:                   Výkop a zásyp rýh pro veřejné osvětlení v délce 2.500m

 

Název zakázky:     Vodohospodářské řešení lokality Amerika, dešťová kanalizace

Místo:                     Písek

Objem:                  Kompletní provedení dešťové kanalizace DN 400 v délce 400m

 

Název zakázky:     BPS Týnec u Dobrovice

Místo:                     Týnec u Dobrovice

Objem:                  Odkop zeminy 12.000m3

                                Násypové těleso 7.000m3

                                Asfaltové komunikace 25.000m2

 

Název zakázky:     FVE Ralsko

Místo:                     Ralsko

Objem:                   Výkop a zásyp rýh v délce 35.500m

                                

Název zakázky:     FVE Petkovy

Místo:                     Petkovy

Objem:                  Výkop a zásyp rýh v délce 12.800m

 

Název zakázky:     D3 Metrostav

Místo:                     Planá nad Lužnicí - Soběslav

Objem:                  Odkop zeminy 58.000m3

 

Název zakázky:    Rozšíření haly v areálu firmy 2JCP

Místo:                    Račice

Objem:                  Demolice hospodářského objektu 6.300m3OP

                               HTU pro novou výstavbu – odkop zeminy 4.738m3

 

Název zakázky:     Výstavba 7.1 etapy na skládce TKO

Místo:                     Benátky nad Jizerou

Objem:                   Odkop zeminy 8.879m3

                                Násypové těleso 3.541 m3

 

Název zakázky:     Stavební úpravy betonárny CEMEX, II. etapa

Místo:                     Praha 5, Stodůlky

Objem:                   Vybourání zpevněných ploch 1.764m2

                                Odkop materiálu 1.313m3

                                Hutněný násyp pod ŽB desku 1.417m3

 

Název zakázky:        R4 Mirotice - Třebkov

Místo:                       Malčice

Objem:                     Odkop pro stavbu silnic s odvozem a uložením do násypu

                                 cca. 200 000m3

                                 Těžba hornin tř. 6 a 7 - včetně použití trhavin

 

Název zakázky:        SOKP - obchvat Prahy

Místo:                       Praha

Objem:                     Odkop pro stavbu silnic s odvozem a uložením do násypu

                                 cca. 250 000m3

 

Název zakázky:        7 etapa rychl. komunikace I/20 - obchvat kolem Písku

Místo:                       Písek

 

Název zakázky:        R4 Křižovatka I/20 Nová Hospoda

Místo:                       Nová Hospoda

Objem:                     Odkop pro stavbu silnic s odvozem a uložením do násypu

                                 cca. 48 000m3

                                 Výkop a pokládka kanalizace

 

Název  zakázky:       Dálnice D3, stavba 0306/I Mezno - Chotoviny

Místo:                       Mezno - Chotoviny

Objem:                     Odkop pro stavbu silnic s odvozem a uložením do násypu

                                 cca. 8 200m3

 

Název zakázky:        HTÚ Výrobní hala M4 - Groz Beckert Czech Č. Budějovice

Místo:                       České Budějovice

Objem:                     Výkop hloubkové jámy - sanace, odkop s odvozem a zásyp

                                 vhodnou zeminou - cca. 7 200m3

 

Název zakázky:        HTÚ Výrobní hala M4 - Groz Beckert Czech Č. Budějovice

                                 II. a III. etapa

Místo:                       České Budějovice

Objem:                     Výkop hloubkové jámy - sanace, odkop s odvozem a zásyp

                                 vhodnou zeminou - cca. 50 000m3

 

Název zakázky:        Areál pro chov brojlerů - Tagrea Tábor

Místo:                       Tábor - Čekanice

Objem:                     Urovnání plochy pro výstavbu hal o výměře 70 000m2

                                 s přesunem a uložením do násypu v objemu cca. 30 000m3

 

Název zakázky:        R4 Křižovatka I/20 Nová hospoda

Místo:                       Nová Hospoda

Objem:                     Odkop pro stavbu silnic s odvozem a uložením do násypu

                                 cca. 40 000m3

 

Název zakázky:        HTÚ Obchodní centrum Písek

Místo:                       Písek

Objem:                     Skrývka a odvoz ornice 6 100m3, odkop zeminy s přesunem  

                                 a uložením do násypu v místě stavby 17 200m3, vápenná 

                                 stabilizace, úprava pláně

 

Název zakázky:        HTÚ Přístavba TESCO Letňany

Místo:                       Praha - Letňany

Objem:                     Skrývka a odvoz ornice, sanace území, nákup a dovoz mat.

                                 do násypového tělesa, násyp, spodní vrstvy komunikací,

                                 štěrkodrť, ohumusování - celkem cca. 14 000m3

 

Název zakázky:        HTÚ TESCO Roztoky u Prahy

Místo:                       Roztoky u Prahy

Objem:                     Skrývka a odvoz ornice, sanace území, nákup a dovoz mat.

                                 do násypového tělesa, násyp, spodní vrstvy komunikací,

                                 štěrkodrť, ohumusování - celkem cca. 6 200m3

 

Název zakázky:        Demolice bytového domu, výkop jámy pro podzemní

                                 garáže

Místo:                       Praha 5 - Smíchov, ul. Kováků

Objem:                     Demolice čtyřpatrového domu, výkop stavební jámy pro

                                 podzemní garáže

 

Název zakázky:        HTÚ Obchodní centrum Příbram

Místo:                       Příbram

Objem:                     Skrývka a odvoz ornice, odkop zeminy s přesunem

                                a uložením do násypu v místě stavby, vápenná stabilizace,

                                úprava pláně - celkem cca. 30 000m3

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies